November 29, 2010

"Sa pagkain ng tuyo, napatunayan kong masarap talaga ang tagumpay na pinaghirapan."
-- Haha. Oo na, oo na! :D

No comments:

Post a Comment